Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ramowy plan nauczania

Ramowy plan nauczania w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu

 

Przedszkole

Razem w           
  Tygodniowy wymiar godzin w oddziale
  maluchy 4-latki maluchy 5-latki starszaki 5-latki 6-latki
1. Edukacja przedszkolna 50 50 50 24
2. Religia 0,5 0,5 1 1
3. Język angielski 0,5 0,5 1 1
Ogółem 51 51 52 26

 

Klasy 1-3  (2020/2021)

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasy 1-3 Razem w trzyletnim okresie nauki
Tygodniowy wymiar godzin w klasie
I II III
1. Edukacja wczesnoszkolna 18 18 18 54
2. Religia 2 2 2 6
3. Język angielski 2 2 2 6
4. Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia rozwijające 1 1 1 3
Ogółem 23 23 23 69

 

Klasy 4-8  (2020/2021)

 

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasy 4-8 Razem w pięcioletnim okresie nauki
Tygodniowy wymiar godzin w klasie
IV V VI VII VIII
1. j.polski 5 5 5 5 5 25
2. j.angielski 3 3 3 3 3 15
3. j.rosyjski - 2 2 2 2 8
4. muzyka 1 1 1 1 - 4
5. plastyka 1 1 1 1 - 4
6. historia 1 2 2 2 2 9
7. wiedza o społeczeństwie - - - - 2 2
8. przyroda 2 - - - - 2
9. geografia - 1 1 2 1 5
10. biologia - 1 1 2 2 6
11. chemia - - - 2 2 4
12. fizyka - - - 2 2 4
13. matematyka 4 4 4 4 4 20
14. informatyka 1 1 1 1 1 5
15. technika 1 1 1 - - 3
16. wychowanie fizyczne 4 4 4 4 4 20
17. edukacja dla bezpieczeństwa - - - - 1 1
18. zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1 5
19. wych. rodz. 14 r. 14 r. 14 r. 14 r. 14 r. 70 r.
20. pozalekcyjne wiedzy 1 1 1 - - 3
21. religia 2 2 2 2 2 10
22. doradztwo zawodowe - - - 10 r. 10 r. 20 r.
Ogółem 27 30 30 34 34 155
Data dodania: 2019-05-22 07:27:51
Data edycji: 2021-05-04 01:16:41
Ilość wyświetleń: 3050

Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

 

 

 

 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

 

Józef Piłsudski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej