Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rzecznik Praw Ucznia

Miło nam poinformować, że Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia  została wybrana 

Pani Sylwia Ryniewicz.

Gratulujemy!!!!

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

 

Środki działania Rzecznika:

 • Załatwienie indywidualnych skarg.
 • Sporządzenie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wnosiek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administacji szkoły.

 

Rzecznik może:

 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
 • Rozmawiać i zasięgać rady predagoga szkoły i psychologa szkolnego.
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
 • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
 • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw dzicka i ucznia.

 

Tryb postępowania w kwiestiach spornych uczeń - uczeń:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 • Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu. 
 • W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu. 
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego. 
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 • Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka. 
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 • Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
Data dodania: 2021-11-03 00:29:22
Data edycji: 2021-12-28 16:10:56
Ilość wyświetleń: 785

Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

 

 

 

 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

 

Józef Piłsudski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej