Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rzecznik Praw Ucznia

Miło nam poinformować, że Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia  została wybrana 

Pani Sylwia Ryniewicz.

Gratulujemy!!!!

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli.
 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.
 • Proponowanie nowych przepisów dotyczących ucznia.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

 

Środki działania Rzecznika:

 • Załatwienie indywidualnych skarg.
 • Sporządzenie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym wielu problemom szkolnym.
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wnosiek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administacji szkoły.

 

Rzecznik może:

 • Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.
 • Rozmawiać i zasięgać rady predagoga szkoły i psychologa szkolnego.
 • Organizować konfrontacje wyjaśniające.
 • Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.
 • Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechnienia praw dzicka i ucznia.

 

Tryb postępowania w kwiestiach spornych uczeń - uczeń:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy.
 • Skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu. 
 • W dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej.
 • Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu. 
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • Zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego. 
 • Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:

 • Znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka. 
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 • Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
Data dodania: 2021-11-03 00:29:22
Data edycji: 2021-12-28 16:10:56
Ilość wyświetleń: 557

Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

 

 

 

 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

 

Józef Piłsudski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook