Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

List do Rodziców od Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 List do Rodziców od Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Uczennice i Uczniowie
szkół i placówek
województwa mazowieckiego


Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie,rok szkolny 2022/2023 jest rokiem nauki, w którym znowu możecie być razem w szkole. Dla niektórych z Was powrót do nauki stacjonarnej wiązał się z koniecznością pokonania własnych obaw, rezygnacji z przyzwyczajeń nabytych podczas nauki zdalnej. Możliwość codziennego bezpośredniego spotkania z rówieśnikami jest, co do zasady, pozytywnie przez Was postrzegana. Niestety, coraz częściej, dowiadujemy się o ryzykownych zachowaniach nastolatków, których przejawem są m.in. zachowania depresyjne, lękowe stany emocjonalne, alienacja rówieśnicza, agresja i przemoc. Agresja i przemoc rówieśnicza wyrządza szczególną krzywdę, bowiem dotyczy sfery fizycznej, psychicznej i emocjonalnej człowieka. Doświadczanie przemocy wiąże się często z poniżeniem i upokorzeniem, a jego skutki to np. zachowania autodestrukcyjne, izolacja, reagowanie przemocą. Gdzie szukać pomocy? Najważniejszą reakcją na doznawanie przemocy jest poinformowanie o niej kogoś, kto może pomóc, przede wszystkim rodziców, następnie wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, czy dyrektora szkoły. Możecie też skorzystać z anonimowego telefonu zaufania: 800 12 12 12.    Warto pamiętać również, że grupa rówieśnicza, która propaguje zachowania agresywne i drastyczne, nie stanowi bezpiecznego środowiska. Często jej członkowie są zdemoralizowani, popełniają czyny karalne, a dowody swojego zachowania utrwalają w internecie. Niestety, wielu młodym ludziom takie treści wydają się atrakcyjne i zabawne, chociaż krzywda i łamanie prawa na filmie dzieje się naprawdę. Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie, reagujcie na przemoc, budujcie własny system wartości oparty na powszechnie akceptowanych normach. Szukajcie wzorów zachowań w najbliższym otoczeniu, np. wśród swoich rodziców, sportowców, bohaterów historycznych. Blisko Was działają organizacje harcerskie i wolontariackie, które pozwalają na rozwój osobowy, a także interesującą aktywność pozaszkolną wśród rówieśników z podobnymi zainteresowaniami. Korzystajcie z oferty zajęć sportowych, rekreacyjnych i artystycznych proponowanych przez szkoły, domy kultury, kluby sportowe, ośrodki sportu i rekreacji. Wierzę, że potraficie dokonywać właściwych wyborów. Unikajcie ryzykownych zachowań.
Zawsze stawajcie po stronie dobra i szacunku do drugiego człowieka.

Z wyrazami szacunku
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

Data dodania: 2023-03-24 15:24:09
Data edycji: 2023-03-24 15:32:58
Ilość wyświetleń: 206

Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

 

 

 

 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

 

Józef Piłsudski
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej